Huisbeheer: goed verzorgd

Wij zijn uw sterke partner voor vastgoedbeheer - betrouwbaar, transparant, dichtbij.

kfh infomap

Neem contact met ons op

Hoogwaardig vastgoedbeheer
voor particuliere eigenaren

Met ons competente vastgoedbeheer in Bielefeld garanderen we een correct bijgehouden boekhouding en goed onderhouden eigendommen en streven we naar duurzaam geoptimaliseerde inkomsten en een stabiele waardestijging van je eigendom.

Met onderhandelingsvaardigheden en aplomb brengen we ook uiteenlopende belangen van eigenaars op zo'n manier bij elkaar dat ze samen het grootst mogelijke succes behalen met uw eigendom. 

Dit is hoe vastgoedbeheer vandaag de dag werkt - met kfh. 

Onze diensten

WEG beheer & condominium management

Wij bieden u persoonlijke contacten op zowel commercieel als technisch gebied die zich intensief verdiepen in uw vastgoed en al uw zorgen uit handen nemen. We identificeren of en waar nog potentieel kan worden gevonden en benut en stellen voorstellen op voor kostenoptimalisatie. Natuurlijk bereiden we ook vergaderingen met eigenaars met precisie voor: Met beknopte presentaties zorgen we voor een professioneel verloop en een soepel proces.

Ons nauwe contact met de adviesraad omvat ook jaarlijkse vastgoedinspecties, waarbij we strategieën in detail bespreken en plannen. Omdat we de eigendommen toch al regelmatig inspecteren, kunnen we nu al zinvolle suggesties doen. Naast de voortdurende inning van resoluties en de vrije vermelding van huishoudelijke diensten in overeenstemming met Sectie 35a EStG in de rekeningen, omvat ons dienstenaanbod ook middellangetermijnplanning, die we opstellen als aanvulling op het ondernemingsplan. Op deze manier bereiden we de weg voor duurzaam succes. Dit blijkt onder andere uit het feit dat we sommige eigendommen al sinds 2001 beheren. 

Als vastgoedbeheerder in uw opdracht zijn wij een competent aanspreekpunt voor uw huurders - van de verhuur en het afsluiten van de huurovereenkomst tot de overdracht van de flat wanneer u vertrekt. Wij zorgen er bij elke stap voor dat het wettelijke kader wordt nageleefd en onderzoeken voor u de mogelijkheden voor huurverhoging. Het spreekt voor zich dat we gedetailleerde protocollen opstellen voor elke overdracht van een flat om zekerheid te creëren voor alle contractpartijen. Tot onze taken behoren ook de jaarlijkse afrekening van de exploitatie- en verwarmingskosten en het uitvoeren van noodzakelijke onderhouds- en reparatiewerkzaamheden.

 • Technisch en commercieel management in overeenstemming met de WEG met vaste contactpersonen
 • Potentieel identificeren en kosten optimaliseren in uw gemeenschap van eigenaars
 • Vergaderingen van eigenaars worden professioneel gemodereerd met behulp van Microsoft PowerPoint
 • Regelmatige vastgoedinspecties
 • Regelmatig contact met de adviesraad
 • Voortdurende verzameling van resoluties
 • Gratis opgave volgens § 35a EStG (diensten ten behoeve van het huishouden) in de administratieve opgave
 • Jaarlijkse vastgoedinspecties met de managementadviesraad voor strategische planning
 • Opstellen van middellangetermijnplannen (3-5 jaar) in aanvulling op het bedrijfsplan
 • Technisch en commercieel management in overeenstemming met de WEG met vaste contactpersonen
 • Potentieel identificeren en kosten optimaliseren in uw gemeenschap van eigenaars
 • Vergaderingen van eigenaars worden professioneel gemodereerd met behulp van Microsoft PowerPoint
 • Regelmatige vastgoedinspecties
 • Regelmatig contact met de adviesraad
 • Voortdurende verzameling van resoluties
 • Gratis opgave volgens § 35a EStG (diensten ten behoeve van het huishouden) in de administratieve opgave
 • Jaarlijkse vastgoedinspecties met de managementadviesraad voor strategische planning
 • Opstellen van middellangetermijnplannen (3-5 jaar) in aanvulling op het bedrijfsplan
 • Ondersteuning voor je huurders bij alle aspecten van de huur
 • De jaarlijkse facturering van de bedrijfs- en verwarmingskosten uitvoeren
 • Regelmatige herziening en uitvoering van huurverhogingen in overeenstemming met wettelijke en contractuele bepalingen
 • Nieuwe verhuur tegen standaard marktvoorwaarden
 • Huurder zoeken & bezichtigen
 • Overdracht van de flat aan een nieuwe huurder en opstellen van een overdrachtsrapport
 • De flat terugnemen en een overdrachtsprotocol opstellen aan het einde van een huurperiode
 • Controle en coördinatie van noodzakelijk onderhoud/vervangingen in overleg met jou

Beheer van verhuurobjecten/vastgoedbeleggingen

Beheer van huuraccommodaties verwijst naar het beheer van gebouwen of appartementencomplexen die worden verhuurd om inkomsten te genereren. Dit type beheer omvat alle aspecten van vastgoedbeheer, waaronder verhuur, communicatie met huurders, boekhouding, onderhoud en strategische planning op lange termijn. De focus ligt op het maximaliseren van de winstgevendheid van het pand en het garanderen van een soepele werking.

Haal het meeste uit je investeringen met ons en minimaliseer je kosten - wij vervullen alle administratieve, financiële en juridische taken en vereisten.

 • Ondersteuning voor je huurder bij alle aspecten van hun huurperiode
 • De jaarlijkse facturering van de bedrijfs- en verwarmingskosten uitvoeren
 • Regelmatige herziening en uitvoering van huurverhogingen in overeenstemming met wettelijke en contractuele bepalingen
 • Nieuwe verhuur tegen standaard marktvoorwaarden
 • Overdracht van de flat aan een nieuwe huurder en opstellen van een overdrachtsrapport
 • De flat terugnemen en een overdrachtsprotocol opstellen aan het einde van een huurperiode
 • Controle en coördinatie van noodzakelijk onderhoud/vervangingen in overleg met jou
 • Leegstand verhuren en huurinkomsten optimaliseren
 • Beheer en bijwerken van huurcontracten voor alle eenheden
 • Inning van huurbetalingen en uitvoering van incassoprocedures bij betalingsachterstand
 • Financieel beheer inclusief boekhouding, administratie van bedrijfskosten en huurinkomsten
 • Coördinatie en controle van onderhouds- en moderniseringsmaatregelen aan het gebouw
 • Communicatie met huurders over vastgoedbeheer en onderhoud
 • Voldoen aan wettelijke regels en wetten met betrekking tot huurrecht en vastgoedbeheer
 • Onderhandelen met dienstverleners en leveranciers voor onderhoudswerkzaamheden en diensten
 • Ontwikkeling van langetermijnstrategieën om de waarde van het onroerend goed te verhogen
 • Rapporteren aan eigenaren of investeerders over financiële prestaties en strategische planning

Taxatie van onroerend goed

Heb je een taxatie nodig voor je onroerend goed of grond? kfh en zijn samenwerkingspartners kunnen je helpen met taxaties van onroerend goed in heel Duitsland.

Als gefundeerde expertises nodig zijn, bijvoorbeeld in geval van schade aan de bouwconstructie of de bouwgrond, staan wij ook aan uw zijde. Indien nodig schakelen we deskundige collega's uit andere vakgebieden in om u de best mogelijke basis voor besluitvorming te bieden. In elk geval voldoen onze berekeningen aan de geldende normen - zelfs op internationale schaal. Als u taxaties van onroerend goed in het Engels nodig hebt, laat het ons dan weten.

Door interdisciplinaire samenwerking met experts uit andere disciplines stellen we ook gezamenlijke rapporten op met een holistische benadering, bijvoorbeeld met betrekking tot schade aan gebouwen of onderzoeken van de ondergrond.

 • § 194 van het Duitse bouwwetboek (BauGB) / verordening inzake de taxatie van onroerend goed (ImmoWertV) / taxatierichtlijnen (WertR)
 • Praktijkverklaring (PS) 3.2 Marktwaarde Red Book van de Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS).
 • Internationale standaarden voor financiële verslaglegging (IFRS)
 • Internationale Waarderingsstandaarden (IVS)
 • § 16 Pfandbriefgesetz (PfandBG) / Waardeverordening hypothecair krediet (BelWertV)
 •  
 • § 194 van het Duitse bouwwetboek (BauGB) / verordening inzake de taxatie van onroerend goed (ImmoWertV) / taxatierichtlijnen (WertR)
 • Praktijkverklaring (PS) 3.2 Marktwaarde Red Book van de Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS).
 • Internationale standaarden voor financiële verslaglegging (IFRS)
 • Internationale Waarderingsstandaarden (IVS)
 • § 16 Pfandbriefgesetz (PfandBG) / Waardeverordening hypothecair krediet (BelWertV)

Optimalisatie van bedrijfskosten

Verhoog uw rendement op investering. Verlaag de beheerkosten van uw eigendom.

We richten ons altijd op de kostenkant, omdat de ervaring heeft geleerd dat besparingen mogelijk zijn zonder te bezuinigen op diensten. Dit geldt in het bijzonder voor het grote gebied van verzekeringen, die we realiseren in de vorm van raamovereenkomsten met gerenommeerde contractuele partners. Hierdoor kunnen we een optimale prijs-prestatieverhouding en een aanzienlijke kostenoptimalisatie realiseren, wat uiteindelijk een positief effect heeft op de verhuurbaarheid.

Renovatie

Goed onderhouden en verhuurbare eigendommen vereisen regelmatige renovatie. Ook hiervoor kun je vertrouwen op ons vastgoedbeheerbedrijf in Bielefeld: Onze renovatieservice garandeert zowel individuele diensten als complete renovaties.

Na het vertrek van een huurder coördineren we samen met jou de maatregelen die nodig zijn voor een snelle herverhuur, zoals schilderwerk, het leggen van vloeren of het opknappen van ramen en deuren. Onze specialisten zorgen voor een afwerking van hoge kwaliteit die niet alleen indruk maakt op toekomstige huurders, maar vooral de waarde van je woning op de lange termijn verhoogt.

Je kunt vertrouwen op de complexe expertise van ons vastgoedbeheerbedrijf in Bielefeld - we stemmen onze diensten af op jouw behoeften en zullen je op de lange termijn overtuigen.

 • Alle soorten vloeren leggen
 • Behangen en schilderen van plafonds en muren
 • Opknappen van deuren en kozijnen
 • Radiatoren schilderen
 • Vernieuwen en uitbreiden van de elektra (schakelaars, stopcontacten enz.)
 • Badkamerrenovatie met vernieuwing van sanitair, tegels en radiatoren
 • Individuele ambachtelijke diensten op afspraak
 •  
 • Alle soorten vloeren leggen
 • Behangen en schilderen van plafonds en muren
 • Opknappen van deuren en kozijnen
 • Radiatoren schilderen
 • Vernieuwen en uitbreiden van de elektra (schakelaars, stopcontacten enz.)
 • Badkamerrenovatie met vernieuwing van sanitair, tegels en radiatoren
 • Individuele ambachtelijke diensten op afspraak